Welkom leesmevoor lezer!

Registreer jezelf (Ontdek de voordelen)  |   Wachtwoord vergeten?

OVER LEESMEVOOR, VOORLEZEN EN TAALONTWIKKELING

SOCIALE (LEES)ACTIVITEITEN ZIJN BELANGRIJK VOOR DE TAALONTWIKKELING VAN ZEER JONGE KINDEREN

Door Merel van Goch

In onderzoeken naar de taalontwikkeling van kinderen wordt veel aandacht besteed aan factoren die ten grondslag liggen aan beginnende geletterdheid. Eén van die factoren is de geletterde thuisomgeving. Met de geletterde thuisomgeving wordt de aanwezigheid van geschreven materialen, media, informatie- en communicatietechnologie in de thuisomgeving bedoeld, in combinatie met sociale factoren zoals communicatie en gezamenlijke activiteiten. Uit vele onderzoeken is al gebleken dat de geletterde thuisomgeving grote invloed heeft op vroege taalvaardigheid en daardoor ook beginnende geletterdheid stimuleert.

Het sociale aspect van samen (voor)lezen is erg belangrijk. Sociale interactie en taalstimulatie blijken op jonge leeftijd dus nóg belangrijker te zijn dan het leesgedrag zelf.

De relatie tussen de geletterde thuisomgeving en taalontwikkeling

Schmitt, Simpson & Friend onderzochten de relatie tussen de geletterde thuisomgeving en de taalontwikkeling vóór de kleutertijd. De kinderen zijn op latere leeftijd nogmaals onderzocht om de invloed van de geletterde thuisomgeving op de beginnende geletterdheid te bekijken. De geletterde thuisomgeving van vijftig éénjarige kinderen werd bepaald door een vragenlijst, met onder andere vragen over leesgedrag en sociale factoren, zoals interacties tussen ouder en kind. Verder werd gekeken naar sociaal-economische status, woordenschat en taalbegrip van de kinderen en naar wat ouders over kinderboeken wisten.

Merel van Goch is psycholinguïste. Als promovenda doet zij onderzoek naar woordenschatontwikkeling en beginnende geletterdheid bij kleuters. Verder geeft zij op freelance basis taaladvies en -trainingen aan particulieren en organisaties.

Uit het onderzoek blijkt dat er een duidelijke relatie is tussen de geletterde thuisomgeving en taalvaardigheid op latere leeftijd. Het gaat dan vooral om taalbegrip en woordenschat. De onderzoekers concluderen dat sociaal-pragmatische factoren zoals sociale interactie en taalstimulatie vooral belangrijk zijn voor de vroege taalontwikkeling. Sociale interactie en taalstimulatie blijken op jonge leeftijd dus nóg belangrijker te zijn dan het leesgedrag zelf.

Tips voor het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen

In dit onderzoek worden een aantal specifieke activiteiten aangestipt die kunnen bijdragen aan de taalontwikkeling van jonge kinderen. Vier tips voor het stimuleren van de taalontwikkeling:

  • Laat je kind zelf een verhaaltje vertellen aan de hand van het boek, in plaats van het verhaal strikt te volgen.
  • Stel je kind vragen over het verhaal, bijvoorbeeld hoe hij/zij denkt dat het verhaal verder zal gaan, waarom iets is gebeurd of hoe de hoofdpersoon zich voelt.
  • Geef complimenten voor taaluitingen, bijvoorbeeld als je kind probeert woorden na te zeggen, of zelf een zin afmaakt.
  • Sta onderbrekingen van het verhaal toe en stimuleer interactie.

Dit onderzoek van Schmitt, Simpson & Friend zegt dus dat het sociale aspect van samen (voor)lezen erg belangrijk is. Verbaast het je dat vooral sociale factoren invloed hebben op de taalvaardigheid van jonge kinderen?

Wat wordt in jouw gezin gedaan aan de taalstimulering van jonge kinderen?
Hoe zou je je eigen geletterde thuisomgeving omschrijven?

'Handtekening' Merel van Goch

Bron: Schmitt, S. A., Simpson, A. M. and Friend, M. (2011), A longitudinal assessment of the home literacy environment and early language. Infant Child Development, 20, 409-431.

Nog geen reacties. Laat je een reactie achter?

Plaats een reactie

Lees voordat je een reactie plaatst onze nettiquette.

Vertaal deze pagina met Google Translate.

Je hebt je nog niet geregistreerd !

Registreer je en ontvang een bericht als we een nieuw prentenboek hebben gemaakt.

We hebben nog een heleboel nieuwe verhalen en functionaliteit in petto!

Ontdek alle voordelen van een registratie.

De Friese vertalingen van onze digitale prentenboeken zijn mogelijk gemaakt door de provincie Friesland. Dank!