Welkom leesmevoor lezer!

Registreer jezelf (Ontdek de voordelen)  |   Wachtwoord vergeten?

OVER LEESMEVOOR, VOORLEZEN EN TAALONTWIKKELING

WOORDENSCHAT- EN TAALONTWIKKELINGSPROGRAMMA TOP

Door Ronald van Raaphorst

Woordenschat en taalontwikkelingsprogramma ToP

Veel kinderen met een taalachterstand of een taalstoornis bezitten vaak een kleine woordenschat en hebben moeite hebben met het maken van zinnen en het toepassen van de taalregels. Ouders bieden deze kinderen over het algemeen te weinig taal aan en lezen hun kinderen minder vaak voor.
ToP is een taalprogramma voor logopedisten, remedial teachers, leerkrachten en ambulante begeleiders om de woordenschat te vergroten en de en de zinsbouw te stimuleren.
Een interview met de bedenker van ToP, logopedist Willy Dijkstra-Buitendijk.

Wie ben je?

Ik ben Willy Dijkstra-Buitendijk, logopedist. Ik heb een praktijk logopedie in Velp (Gld) waar we veel jonge kinderen met spraak-taalproblemen behandelen.

Wat zijn de grootste problemen waar je in de praktijk tegenaan loopt?

We zien veel kinderen met een taalachterstand/stoornis. Deze kinderen bezitten vaak een kleine woordenschat en hebben moeite hebben met het maken van zinnen en het toepassen van de taalregels. Een aantal van deze kinderen worden ook op de basisschool, het speciaal onderwijs of op de speelzaal extra ondersteund door de ambulante begeleiding of remedial teaching. We zien vaker dat ouders te weinig taal aanbieden en minder voorlezen.

We zien vaker dat ouders van kinderen met een taalachterstand te weinig taal aanbieden
en minder voorlezen.

Tijdens de therapie maken we onder andere gebruik van afbeeldingen en verhalen om de woordenschat uit te breiden en de zinsbouw te stimuleren. Een kopie van de afbeeldingen geven we mee naar huis in een Logo-oefenmap zodat thuis de oefeningen herhaald kunnen worden. De oefeningen worden aan de ouders uitgelegd, maar vaak zijn ze bij thuiskomst weer vergeten wat ze moeten doen. Alles opschrijven voor de ouders kost veel tijd en gebeurt te weinig. Logopedisten, remedial teachers, leerkrachten en ambulante begeleiders hebben dus veel behoefte aan programma's met duidelijke doelstellingen, illustraties en beschrijvingen van de doelstellingen.

Waarom ToP?

We maken nog veel gebruik van taalprogramma's die al tientallen jaren bestaan. De illustraties zijn achterhaald en de doelstellingen niet aangepast aan de nieuwste ideeŽn. Er is een sterke behoefte aan nieuwe programma's met een duidelijke doelstelling, mooie herkenbare illustraties en een goede uitleg voor derden. ToP voorziet in deze behoefte. Het is duidelijk opgebouwd naar Taalinhoud, Taalvorm en Taalgebruik.
Ellen van Boggelen-Heutink tekende alle illustraties. Ellen heeft prachtige, aansprekende tekeningen gemaakt die door kinderen direct worden herkend.

Een vertelplaat uit het ToP programma

Door de uitgebreide beschrijving bij de verhalen en werkbladen kan het programma goed gebruikt worden voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij hun taalontwikkeling of als hulp bij tweedetaalverwerving.

Rijm lotto

Met name voor deze laatste groep is ervoor gekozen onder veel plaatjes tekst te zetten zodat de ouders de woorden kunnen lezen. Dit helpt ook ouders de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Op elke werkblad kan aangekruist worden wat er geoefend moet worden. Op de controlelijsten kan bijgehouden worden hoe de vorderingen zijn. Veel van de opgenomen oefeningen zullen gemakkelijk gebruikt kunnen worden tijdens de individuele begeleiding van kinderen van groep 1 en groep 2 binnen het basis- en speciaal onderwijs. Daarnaast kan ToP kan ook gebruikt worden om het foneembewustzijn te oefenen als voorbereiding op groep 3. Bij elke doelstelling/handelplan kan de juiste oefening of een ToP-spel gezocht worden. Er zijn veel kopieerbladen in het programma opgenomen. Een remedial teacher en leerkracht van groep 1 en 2 heeft kritisch meegelezen tijdens de ontwikkeling van ToP.

Waaruit bestaat het taalprogramma ToP?

ToP bestaat uit twee mappen. Map 1 bestaat uit verhalen en vertelplaten en 228 A4 pagina's woordenschat dieren, werkwoorden, zelfst. nw, tegenstellingen, voorzetsels en kopieerspellen.
Map 2 bestaat uit 220 A4 pagina's morfologie (meervoud, verkleinwoorden etc.), zinsbouw, foneembewustzijn en pragmatiekspellen. Elke linker pagina is een instructiepagina.

Foneembewustzijn beginletters t/b/d (links) en een sorteerspel t/b/d (rechts)

Wat zijn de reacties van andere logopedisten?

De reacties van onze collega-logopedisten zijn enthousiast. Men is blij met een compleet en overzichtelijk programma. De aantrekkelijke en duidelijke illustraties worden door de kinderen goed herkend. Het feit dat er veel kopieerbladen zijn, maakt het zeer gebruiksvriendelijk. Men vindt het prettig dat de tekst onder de afbeeldingen staat en dat op elk ABP- blad (Aanbod Begrip en Productie) duidelijke instructies staan die door de ouders, leerkracht, remedial teacher of ambulant begeleider gelezen kunnen worden.

Wat vinden de kinderen er van?

Bij het programma wordt een knuffelmuis geleverd. Deze muis, Muis Piep, speelt een belangrijke rol in het programma. Kinderen in de praktijk zijn enthousiast over deze muis en de mooie illustraties. De ouders vinden de instructies die ze thuis nog eens kunnen lezen erg prettig.

Komt er een vervolg?

We zijn van plan om meerdere thema's te gaan aanbieden. Ons volgende thema zal 'feest' zijn. Men moet dan denken aan Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, een verjaardag, geboorte, Suikerfeest etc. De thema-map Feest zal vooral gericht zijn op uitbreiding van de woordenschat. Momenteel wordt er druk gebrainstormd.

Meer informatie over het ToP programma vind je op logopediemateriaal.nl.

Lianne

21 november 2012, 11:40

Echt een aanrader !

Ellen van Boggelen-Heutink

20 november 2012, 18:06

Toppie!!!

Plaats een reactie

Lees voordat je een reactie plaatst onze nettiquette.

Vertaal deze pagina met Google Translate.

Je hebt je nog niet geregistreerd !

Registreer je en ontvang een bericht als we een nieuw prentenboek hebben gemaakt.

We hebben nog een heleboel nieuwe verhalen en functionaliteit in petto!

Ontdek alle voordelen van een registratie.

De Friese vertalingen van onze digitale prentenboeken zijn mogelijk gemaakt door de provincie Friesland. Dank!